Aktiekapitalets utveckling

Vi har samlat den årliga utvecklingen i aktiekapitalet sedan banken grundades 1871.

Aktiekapitalet över tid

Handelsbankens aktiekapital har förändras sedan 1871. Nedan listar vi aktiekapitalet över tid, vilken även inkluderar tillbakaköpta aktier.
År Händelse Aktiekapital
2019 Konvertering av 2014 års konvertibla förlagslån. 3 069 miljoner kronor
2016 Konvertering av 2008 års och 2011 års konvertibla förlagslån. 3 013 miljoner kronor
2015
Split 3:1. Kvotvärde per aktie ändrat från 4,65 kronor till 1,55 kronor. Konvertering av 2008 års konvertibla förlagslån.
2 956 miljoner kronor
2014 Konvertering av 2008 års konvertibla förlagslån. 2 956 miljoner kronor
2013 Konvertering av 2008 års konvertibla förlagslån. 2 956 miljoner kronor
2012 Konvertering av 2008 års konvertibla förlagslån. 2 943 miljoner kronor
2011 Konvertering av 2008 års konvertibla förlagslån. 2 902 miljoner kronor
2008 Minskning av aktiekapitalet med 22,2 miljoner kronor genom indragning av återköpta aktier. Fondemission med 31,2 miljoner kronor utan utgivande av nya aktier, varvid aktiernas kvotvärde ökats från 4,60 kronor till 4,65 kronor. 2 899 miljoner kronor
2007 Minskning av aktiekapitalet med 92,3 miljoner kronor genom indragning av återköpta aktier. Fondemission med 94,2 miljoner kronor utan utgivande av nya aktier, varvid aktiernas kvotvärde ökats från 4,45 kronor till 4,60 kronor. 2 890 miljoner kronor
2006 Minskning av aktiekapitalet med 88,6 miljoner kronor genom indragning av återköpta aktier. Fondemission med 97,4 miljoner kronor utan utgivande av nya aktier, varvid aktiernas kvotvärde ökats från 4,30 kronor till 4,45 kronor. 2 888 miljoner kronor
2005
Nedsättning av aktiekapitalet med 98,5 miljoner kronor genom indragning av återköpta aktier. Fondemission med 100 miljoner kronor varvid aktiernas nominella belopp ökats från 4,15 kronor till 4,30 kronor.
2 879 miljoner kronor
2004
Nedsättning av aktiekapitalet med 85,4 miljoner kronor genom indragning av återköpta aktier. Fondemission med 104 miljoner kronor varvid aktiernas nominella belopp ökats från 4 kronor till 4,15 kronor. 
2 878 miljoner kronor
1999
Fondemission och split, stamaktier 3:1. Nominellt belopp per aktie ändrat från 10 kronor till 4 kronor. Inlösen av samtliga preferens- och indexaktier.
2 859 miljoner kronor
1996 Konvertering, stamaktier. 2 605 miljoner kronor
1995 Konvertering, stamaktier. 2 503 miljoner kronor
1994
Konvertering, stamaktier.
2 503 miljoner kronor
1993 Nyemission, stamaktier 1:2 till kurs 35 kronor. Konvertering, stamaktier.
2 492 miljoner kronor
1990 Fondemission, 1 stamaktie B:10 stamaktier (A). 1 736 miljoner kronor
1989 Fondemission, stamaktier och indexaktier 1:3. 1 599 miljoner kronor
1987 Fondemission, stamaktier och indexaktier 1:1. Split 2:1. Nominellt belopp per aktie ändrat från 20 kronor till 10 kronor. 1 211 miljoner kronor
1979 Split 5:1. Nominellt belopp per aktie ändrat från 100 kronor till 20 kronor. 631 miljoner kronor
1977 Fondemission, stamaktier 1:7. Nyemission, 1 indexaktie:7 stamaktier till kurs 125 kronor.
631 miljoner kronor
1966 Nyemission, stamaktier 1:3.
502 miljoner kronor
1964
Nyemission, stamaktier 1:5. Fondemission, stamaktier 1:6.
389 miljoner kronor
1963 Nyemission, stamaktier 1:8. Nyemission, preferensaktier 1:1. 298 miljoner kronor
1961
Nyemission, stamaktier 1:5.
245 miljoner kronor
1959 Nyemission, stamaktier 1:5. 209 miljoner kronor
1955 Nyemission, stamaktier. 178 miljoner kronor
1951 Nyemission, stamaktier 1:5. 160 miljoner kronor
1946 Nyemission, stamaktier 1:8. 138 miljoner kronor
1943 Nyemission, stam- och preferensaktier. 125 miljoner kronor
1926 Nyemission. 90 miljoner kronor
1919 Nyemission. 81 miljoner kronor
1917 Nyemission. 61 miljoner kronor
1916 Nyemission 1:3. 40 miljoner kronor
1914 Nyemission. 30 miljoner kronor
1910 Nyemission 1:2. 21 miljoner kronor
1906 Nyemission 5:9. 14 miljoner kronor
1903 Nyemission 1:2. 9 miljoner kronor
1897 Nyemission 1:2. 6 miljoner kronor
1881 Nyemission 1:3. 4 miljoner kronor
1877 Nyemission 1:2. 3 miljoner kronor
1873 Nyemission 1:1. 2 miljoner kronor
1871 Nyemission. 1 miljoner kronor