Utdelning

På den ordinarie årsstämman den 20 mars 2024 beslöt aktieägarna, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut totalt 13 kronor per aktie (6,50 kronor per aktie i ordinarie utdelning och 6,50 kronor per aktie i extra utdelning).

Utdelningspolicy

Handelsbankens policy gällande utdelning är att utdelningsnivån inte ska leda till att kapitalrelationerna underskrider en nivå om 1 procentenhet över Finansinspektionens kommunicerade krav.

diagram, stock dividend
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ordinarie utdelning 4,17 4,50 5,00 5,50 5,50 - 4,10 5,00 5,50 6,50
Extra utdelning 1,66 1,50 - 2,00 - - 4,32 - 2,50 6,50