Solvens och finansiell ställning

Beställ rapport

Mejla oss för att beställa Handelsbanken Livs rapport om solvens och finansiell ställning i tryckt format. Ange för vilket eller vilka år du vill beställa rapporten. Rapporterna för de två senaste åren är tillgängliga på webben.

Uppge namn och adress.  

handelsbankenliv@handelsbanken.se