Jämställdhet

Jämställdhet, mångfald och inkluderande kultur
Sustainable development goal no 5

Vårt jämställdhetsmål

Respekt för alla medarbetare

Jämställdhet i Handelsbanken innebär att alla i banken, oavsett kön, ska ha samma rättigheter, möjligheter och förutsättningar att utvecklas och bidra till bankens utveckling.

Målsättningen är att på bästa sätt ta tillvara på och respektera varje medarbetares kompetens, erfarenhet och värde, oavsett kön, så att man kan utvecklas som individ och i sin yrkesroll, och på så sätt bidra till bankens utveckling. 

Läs också

Handelsbanken kontor

Hållbarhet i Handelsbanken

Vårt hållbarhetsarbete omfattar all verksamhet på samtliga marknader.

Hållbarhet