Jämställdhet

Jämställdhet, mångfald och inkluderande kultur
Sustainable development goal no 5

Vårt jämställdhetsmål

Respekt för alla medarbetare

Jämställdhet i Handelsbanken innebär att alla i banken, oavsett kön, ska ha samma rättigheter, möjligheter och förutsättningar att utvecklas och bidra till bankens utveckling.

Målsättningen är att på bästa sätt ta tillvara på och respektera varje medarbetares kompetens, erfarenhet och värde, oavsett kön, så att man kan utvecklas som individ och i sin yrkesroll, och på så sätt bidra till bankens utveckling. 


Tre verkställande direktörer berättar

Carina Åkerström
Carina Åkerström
Koncernchef, Handelsbanken

”Jämställdhet, mångfald och inkluderande kultur är en del av våra grundläggande värderingar.”

"I Handelsbanken strävar vi efter att skapa en inkluderande kultur med tilltro och respekt för individen - både för våra kunder och medarbetare. Det förutsätter att frågor kring jämställdhet och mångfald tas på allvar. Det är när vi blandar människor av olika kön, ålder, bakgrund och synsätt som vi kan möta både varandra och våra kunder med större förståelse och därmed skapa förtroende och goda relationer."


”Medvetna val ger mer jämställd pension”

"Jämställd pension handlar om att göra medvetna val under arbetslivet. Att arbeta deltid, hur föräldraledigheten fördelas och hur du placerar dina pensionspengar – detta är beslut som ses som orsaker till att kvinnor generellt har lägre pension än män. Är du egenföretagare gäller dessutom att det är viktigt att både ta ut en lön och sätta undan till sin pension.”

Louise Sander
Louise Sander
Vd, Handelsbanken Liv

Magdalena Wahlqvist Alveskog

Magdalena Wahlqvist Alveskog
Vd, Handelsbanken Fonder

”Jämställda bolag presterar bättre”

"Vi engagerar oss i jämställdhetsfrågan i de företag vi äger. Genom att bemanna två tredjedelar av de valberedningar vi deltar i med kvinnor, bidrar vi till mer jämställda styrelser. Och eftersom mer jämställda bolag presterar bättre är jag övertygad om att det också gynnar dig som sparare."  

Handelsbanken kontor

Hållbarhet i Handelsbanken

Vårt hållbarhetsarbete omfattar all verksamhet på samtliga marknader.

Hållbarhet