Anmälan om flaggning

ett snabel-a som sticker ut ur ett kuvert

Enligt svenska regler är aktieägare skyldiga att informera marknaden om större innehavsförändringar, så kallad flaggning. Enligt reglerna ska flaggning även anmälas till emittenten.

För att underlätta flaggning av Handelsbankens aktie, vänligen kontakta oss via e-post.