1. Om koncernen
  2. /
  3. Organisation
  4. /
  5. Koncernledning

Koncernledning

Per Beckman

Per Beckman ¹·² 

Chief Credit Officer
Group Credits

Carl Cederschiöld

Carl Cederschiöld ¹·²

CFO 
Group Finance

Magnus Ericson

Magnus Ericson ¹

Chief Human Resources Officer
Group HR

Mattias Forsberg

Mattias Forsberg ¹·²

CIO
IT and Infrastructure

Jan Larsson

Jan Larsson ¹

Chief Communications Officer
Group Communications and Sustainability

Dan Lindvall

Dan Lindwall ¹·²

Head
Capital Markets

Martin Wasteson

Martin Wasteson ¹·²

Chief Legal Officer
Group Legal

CEO Carina Åkerström

Carina Åkerström ¹·²

President and Group Chief Executive


Adjungerande till koncernledningen

Michael Green

Michael Green

Head
Swedish branch operations
Katarina Ljungqvist

Katarina Ljungqvist

Head
Business Development, Sweden


Oberoende koncernövergripande kontrollfunktioner

-

Mårten Bjurman

Chief Audit Executive
Group Audit 

Maria Hedin

Maria Hedin ¹·²

Chief Risk Officer
Group Risk Control

Martin Noreus

Martin Noréus ¹·²

Chief Compliance Officer
Group Compliance

¹ Ledande befattningshavare: I enlighet med Aktiebolagslagen (ABL).
² Risk Forum: Forum för uppföljning av riskhantering inom olika områden samt fördjupade diskussioner kring bankens övergripande risksituation inför styrelsens möten.