Koncernledning

CEO Carina Åkerström

Carina Åkerström ¹·²

President and Group Chief Executive Officer

Per Beckman

Per Beckman ¹

Chief Credit Officer and Executive Vice President

Carl Cederschiöld

Carl Cederschiöld ¹·²

Chief Financial Officer and Executive Vice President

Arild Andersen, landschef Handelsbanken Norge

Arild Andersen ¹

Country General Manager Handelsbanken Norway

Catharina Belfrage Sahlstrand, Chief Sustainability and Climate Officer

Catharina Belfrage Sahlstrand ¹

Chief Sustainability and Climate Officer

Mattias Forsberg

Mattias Forsberg ¹·²

Chief Information Officer

Michael Green

Michael Green ¹

Country General Manager Handelsbanken Sweden
Maria Hedin

Maria Hedin ¹·²

Chief Risk Officer

Dan Lindvall

Dan Lindwall ¹·²

Head of Capital Markets

Cecilia lundin

Cecilia Lundin ¹

Chief Human Resources Officer

Martin Noreus

Martin Noréus ¹·²

Chief Strategy Officer

Tero Juotasniemi

Anna Possne ¹·²

Head of Product and Offerings

-

Louise Sander ¹

Chief Communications Officer

Tero Juotasniemi

Mikael Sørensen ¹

CEO Handelsbanken plc, United Kingdom

Adjungerade i koncernledningen

Tero Juotasniemi

Monika Bergström ¹·²

Chief Compliance Officer

Martin Wasteson

Martin Wasteson ²

Chief Legal Officer

¹ Ledande befattningshavare: I enlighet med Aktiebolagslagen (ABL).
² VD:s risk- och compliancekommitté: Kommitté för uppföljning av riskhantering inom olika områden samt fördjupade diskussioner kring bankens övergripande risksituation inför styrelsens möten.