1. Om koncernen
  2. /
  3. Organisation
  4. /
  5. Styrelseledamöter

Styrelsens ledamöter

Pär Boman, ordförande

Ingenjör och ekonomexamen
Nationalitet: Svensk
Född: 1961

Ledamot sedan 2006
Ordförande i styrelsens kreditkommitté och ersättningsutskott.
Ledamot i styrelsens revisionsutskott och riskutskott
Ordförande i styrelsens UK-kommitté

Befattning och andra uppdrag
Ordförande i Svenska Cellulosa AB SCA och Essity AB
Vice ordförande i AB Industrivärden
Ledamot i Skanska AB

Bakgrund
2006-2015 Vd och koncernchef, Handelsbanken
2002-2005 Executive Vice President, Chef Handelsbanken Markets
1998-2002 Executive Vice President, Chef Handelsbanken Denmark
Anställd i Handelsbanken sedan 1991

Egna och närståendes aktieinnehav (per 31 december 2020)
115 000 aktier samt 28 589 aktier indirekt via vinstandelsstiftelsen Oktogonen

Oberoende i förhållande till banken och bankledningen 
Ej oberoende i förhållande till större aktieägare (vice ordförande i AB Industrivärden)

Fredrik Lundberg, Vice ordförande

Civilingenjör och civilekonom 
Ekon dr h c och tekn dr h c 
Nationalitet: Svensk  
Född: 1951

Ledamot sedan 2002
Ledamot i styrelsens kreditkommitté

Befattning och andra uppdrag
Vd och koncernchef i L E Lundbergföretagen AB
Ordförande i Holmen AB, Hufvudstaden AB, AB Industrivärden
Ledamot i L E Lundbergföretagen AB, Skanska AB

Bakgrund  
Verksam inom Lundbergs sedan 1977
Koncernchef i L E Lundbergföretagen AB sedan 1981

Egna och närståendes aktieinnehav (per 31 december 2020)
74 775 000 aktier

Oberoende i förhållande till banken och bankledningen

Ej oberoende i förhållande till större aktieägare (ordförande i AB Industrivärden)

Jon Fredrik Baksaas

Civilekonom och PED från IMD
Nationalitet: Norsk
Född: 1954

Ledamot sedan 2003
Ordförande i styrelsens revisionsutskott
Ledamot i styrelsens kreditkommitté, ersättningsutskott och riskutskott. 

Befattning och andra uppdrag
Ordförande i DNVGL och Statnett SF
Ledamot i Telefonaktiebolaget LM Ericsson 

Bakgrund
2008-2016 ledamot i GSM Association, ordförande 2013-2016
2002-2015 Telenorkoncernen, vd och koncernchef
1989-2002 Telenorkoncernen, innehaft olika uppdrag inom ekonomi, ekonomistyrning och ledning
1988-1989 Anställd i Aker AS
1985-1988 Stolt Nielsen Seaway AS
1979-1985 Det Norske Veritas, Norge och Japan

Egna och närståendes aktieinnehav (per 31 december 2020)
3 800 aktier

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

Stina Bergfors 

Civilekonom
Filosofie hedersdoktor
Nationalitet: svensk
Född 1972

Ledamot sedan 2021

Befattning och andra uppdrag 
Styrelseledamot i H&M Hennes & Mauritz, Budbee samt Tele2

Bakgrund 
2013 – 2018 medgrundare och VD m.fl. roller, United Screens
2008 – 2013 Country Director, Google och Youtube
2004 – 2007 VD m.fl. roller, Carat
2000 – 2004 Director m.fl. roller, OMD Worldwide
1999 – 1999 Account Manager, TV3 Sweden, Modern Times Group 

Egna och närståendes aktieinnehav (per 24 mars 2021)
0 aktier

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

Hans Biörck

Civilekonom 
Nationalitet: Svensk
Född 1951

Ledamot sedan 2018
Ledamot i styrelsens kreditkommitté och ersättningsutskott

Befattning och andra uppdrag
Ordförande i Skanska AB och i Trelleborg AB

Bakgrund
2001-2011 Skanska, vice vd och CFO
1998-2001 Autoliv, CFO
1997-1998 Egen företagare
1977-1997 Olika positioner inom Esselte

Egna och närståendes aktieinnehav (per 31 december 2020)
5 000 aktier

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

Stefan Henricson

Stefan Henricson

Ekonomiskt gymnasium
Nationalitet: Svensk
Född: 1970

Ledamot sedan: 2020
Arbetstagarrepresentant, suppleant

Bakgrund
Chefs- och rådgivartjänster vid kontor och regionala huvudkontor i Handelsbanken

Egna och närståendes aktieinnehav (per 31 december 2020)
31 075 aktier indirekt via vinstandelsstiftelsen Oktogonen

Kerstin Hessius

Civilekonom
Nationalitet: Svensk
Född 1958

Ledamot sedan 2016
Ordförande i styrelsens riskutskott

Befattning och andra uppdrag 
Vd Tredje AP-fonden
Ledamot i Vasakronan AB, Hemsö Fastighets AB och Trenum AB

Bakgrund 
2001-2004 Stockholmsbörsen, vd
1999-2000 Sveriges Riksbank, vice riksbankschef
1998 Danske Bank, vd Asset Management
1990-1997 ABN Amro Bank/Alfred Berg
1989-1990 Finanstidningen
1986-1989 Riksgälden
1985-1986 Sveriges Riksbank 
1984-1985 Statskontoret

Egna och närståendes aktieinnehav (per 31 december 2020)
8 700 aktier

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

Anna Hjelmberg

Ekonomiskt gymnasium
Nationalitet: Svensk
Född: 1969

Ledamot sedan 2020
Arbetstagarrepresentant

Bakgrund
Handläggare och olika fackliga förtroendeuppdrag, Handelsbanken Liv 

Egna och närståendes aktieinnehav (per 31 december 2020)
24 427 aktier indirekt via vinstandelsstiftelsen Oktogonen

Lena Renström

Civilekonom
Nationalitet: Svensk
Född: 1965

Ledamot sedan 2020
Arbetstagarrepresentant

Bakgrund
Rådgivartjänster inom Handelsbankens kontorsrörelse

Egna och närståendes aktieinnehav (per 31 december 2020) 
30 071 aktier indirekt via vinstandelsstiftelsen Oktogonen

Ulf Riese

Ulf Riese

Civilekonom
Nationalitet: Svensk
Född: 1959

Ledamot sedan 2020
Ledamot i styrelsens kreditkommitté, revisionsutskott, riskutskott och UK-kommitté

Befattning och andra uppdrag
Inga andra befattningar eller uppdrag

Bakgrund
Innehaft olika positioner i Handelsbanken
2016 – 2018 Senior advisor
2007 – 2016 CFO Handelsbanken
2004 – 2007 Chef Handelsbanken Kapitalförvaltning
2004 vice VD i Handelsbanken
Anställd i Handelsbanken 1983

Egna och närståendes aktieinnehav (per 31 december 2020)
180 000 aktier

Ej oberoende i förhållande till banken och bankledningen (tidigare anställd) 
Oberoende i förhållande till större aktieägare 

Arja Taaveniku

Arja Taaveniku

Civilekonom
Nationalitet: Svensk
Född 1968

Ledamot sedan 2020

Befattning och andra uppdrag
Ordförande i Svenska Handelsfastigheter AB
Styrelseledamot i Nobia AB
Styrelseledamot i Dunelm Plc
Styrelseledamot Handelsbanken Plc
Ordförande i Polarn O. Pyret

Bakgrund
2015 – 2019 Chief Offer and Supply Chain Officer, Kingfisher plc, VD för dotterbolag till Kingfisher plc
2012 – 2015 VD och koncernchef, Ikanogruppen 
2005 – 2012 Global Business Area Director, IKEA Group
1989 – 2005 Olika befattningar i IKEA Group

Egna och närståendes innehav av aktieinnehav (per 31 december 2020)
0 aktier

Oberoende i förhållande till banken och bankledningen 
Oberoende i förhållande till större aktieägare

Charlotte Uriz

Fil kand
Nationalitet: Svensk
Född: 1972

Ledamot sedan: 2020
Arbetstagarrepresentant, suppleant

Bakgrund
Specialist, affärs- och verksamhetsutvecklare inom Cash Management, Digitala mötesplatser och Trading

Egna och närståendes aktieinnehav (per 31 december 2020) 
13 691 aktier aktier indirekt via vinstandelsstiftelsen Oktogonen

Carina Åkerström

Jur. Kand.
Nationalitet: Svensk
Född: 1962 
Ledamot sedan 2019 
Ledamot i styrelsens kreditkommitté och UK-kommitté 
 
Befattning och andra uppdrag
Verkställande direktör i Svenska Handelsbanken AB
Vice ordförande i Svenska Bankföreningen
Styrelseledamot i World Childhood Foundation 

Bakgrund
Innehaft olika positioner i Handelsbanken
2019 – styrelseledamot
2016 – ställföreträdande koncernchef Handelsbanken
2010 – 2019 chef Regionbank Stockholm
2008 – 2010 chef Regionbank Östra Sverige
2008 vice VD i Handelsbanken
Anställd i Handelsbanken 1986 

Egna och närståendes innehav aktieinnehav (per 31 december 2020)
18 000 aktier samt 32 856 aktier indirekt via vinstandelsstiftelsen Oktogonen.

 
Ej oberoende i förhållande till banken och bankledningen (anställd)
Oberoende i förhållande till större aktieägare