1. Om koncernen
  2. /
  3. Organisation
  4. /
  5. Styrelseledamöter

Styrelsens ledamöter

Pär Boman, ordförande

Ingenjör och ekonomexamen
Nationalitet: Svensk
Född: 1961

Ledamot sedan 2006
Ordförande i styrelsens kreditkommitté och ersättningsutskott.
Ledamot i styrelsens revisionsutskott och riskutskott
Ordförande i styrelsens UK-kommitté

Befattning och andra uppdrag
Ordförande i Svenska Cellulosa AB SCA och Essity AB
Vice ordförande i AB Industrivärden
Ledamot i Skanska AB

Bakgrund
2006-2015 Vd och koncernchef, Handelsbanken
2002-2005 Executive Vice President, Chef Handelsbanken Markets
1998-2002 Executive Vice President, Chef Handelsbanken Denmark
Anställd i Handelsbanken sedan 1991

Egna och närståendes aktieinnehav (per 19 februari 2020)
100 000 aktier samt 26 045 aktier indirekt via vinstandelsstiftelsen Oktogonen

Oberoende i förhållande till banken och bankledningen 
Ej oberoende i förhållande till större aktieägare (vice ordförande i AB Industrivärden)

Fredrik Lundberg, Vice ordförande

Civilingenjör och civilekonom 
Ekon dr h c och tekn dr h c 
Nationalitet: Svensk  
Född: 1951

Ledamot sedan 2002
Ledamot i styrelsens kreditkommitté

Befattning och andra uppdrag
Vd och koncernchef i L E Lundbergföretagen AB
Ordförande i Holmen AB, Hufvudstaden AB, AB Industrivärden
Ledamot i L E Lundbergföretagen AB, Skanska AB

Bakgrund  
Verksam inom Lundbergs sedan 1977
Koncernchef i L E Lundbergföretagen AB sedan 1981

Egna och närståendes aktieinnehav (per 19 februari 2020)
67 275 000

Oberoende i förhållande till banken och bankledningen
Ej oberoende i förhållande till större aktieägare (ordförande i AB Industrivärden)

Jon Fredrik Baksaas

Civilekonom och PED från IMD
Nationalitet: Norsk
Född: 1954

Ledamot sedan 2003
Ordförande i styrelsens revisionsutskott
Ledamot i styrelsens kreditkommitté, ersättningsutskott och riskutskott. 

Befattning och andra uppdrag
Ordförande i DNVGL och Statnett SF
Ledamot i Telefonaktiebolaget LM Ericsson 

Bakgrund
2008-2016 ledamot i GSM Association, ordförande 2013-2016
2002-2015 Telenorkoncernen, vd och koncernchef
1989-2002 Telenorkoncernen, innehaft olika uppdrag inom ekonomi, ekonomistyrning och ledning
1988-1989 Anställd i Aker AS
1985-1988 Stolt Nielsen Seaway AS
1979-1985 Det Norske Veritas, Norge och Japan

Egna och närståendes aktieinnehav (per 19 februari 2020)
3 800 aktier

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

Hans Biörck

Civilekonom 
Nationalitet: Svensk
Född 1951
Ledamot sedan 2018
Ledamot i styrelsens kreditkommitté och ersättningsutskott

Befattning och andra uppdrag
Ordförande i Skanska AB och i Trelleborg AB

Bakgrund
2001-2011 Skanska, vice vd och CFO
1998-2001 Autoliv, CFO
1997-1998 Egen företagare
1977-1997 Olika positioner inom Esselte

Egna och närståendes aktieinnehav (per 19 februari 2020)
5 000

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

Stefan Henricson

Stefan Henricson

Nationalitet: Svensk
Född: 1970

Ledamot sedan: 2020
Arbetstagarrepresentant, suppleant

Egna och närståendes aktieinnehav (per 19 februari 2020)
28 785 aktier indirekt via vinstandelsstiftelsen Oktogonen

Kerstin Hessius

Civilekonom
Nationalitet: Svensk
Född 1958

Ledamot sedan 2016
Ordförande i styrelsens riskutskott

Befattning och andra uppdrag 
Vd Tredje AP-fonden
Ledamot i Vasakronan AB, Hemsö Fastighets AB och Trenum AB

Bakgrund 
2001-2004 Stockholmsbörsen, vd
1999-2000 Sveriges Riksbank, vice riksbankschef
1998 Danske Bank, vd Asset Management
1990-1997 ABN Amro Bank/Alfred Berg
1989-1990 Finanstidningen
1986-1989 Riksgälden
1985-1986 Sveriges Riksbank 
1984-1985 Statskontoret

Egna och närståendes aktieinnehav (per 19 februari 2020)
8 700

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

Anna Hjelmberg

Nationalitet: Svensk
Född: 1969

Ledamot sedan 2020
Arbetstagarrepresentant

Egna och närståendes aktieinnehav (per 19 februari 2020)
22 628 aktier indirekt via vinstandelsstiftelsen Oktogonen

Lena Renström

Nationalitet: Svensk
Född: 1965

Ledamot sedan 2020
Arbetstagarrepresentant

Egna och närståendes aktieinnehav (per 19 februari 2020) 
27 855 aktier indirekt via vinstandelsstiftelsen Oktogonen

Ulf Riese

Ulf Riese

Civilekonom
Nationalitet: Svensk
Född: 1959
Ledamot i styrelsens kreditkommitté, revisionsutskott, riskutskott och UK-kommitté

Befattning och andra uppdrag
Inga andra befattningar eller uppdrag

Bakgrund
Innehaft olika positioner i Handelsbanken
2016 – 2018 Senior advisor
2007 – 2016 CFO Handelsbanken
2004 – 2007 Chef Handelsbanken Kapitalförvaltning
2004 vice VD i Handelsbanken
Anställd i Handelsbanken 1983

Egna och närståendes aktieinnehav (per 19 februari 2020)
124 100 aktier

Ej oberoende i förhållande till banken och bankledningen (tidigare anställd) 
Oberoende i förhållande till större aktieägare 

Arja Taaveniku

Arja Taaveniku

Civilekonom
Nationalitet: Svensk
Född 1968

Befattning och andra uppdrag
Ordförande i Svenska Handelsfastigheter AB
Styrelseledamot i Mekonomen AB
Styrelseledamot i Nobia AB

Bakgrund
2015 – 2019 Chief Offer and Supply Chain Officer, Kingfisher plc, VD för dotterbolag till Kingfisher plc
2012 – 2015 VD och koncernchef, Ikanogruppen 
2005 – 2012 Global Business Area Director, IKEA Group
1989 – 2005 Olika befattningar i IKEA Group

Egna och närståendes innehav av aktieinnehav (per 19 februari 2020)
0 aktier

Oberoende i förhållande till banken och bankledningen 
Oberoende i förhållande till större aktieägare

Charlotte Uriz

Nationalitet: Svensk
Född: 1972

Ledamot sedan: 2020
Arbetstagarrepresentant, suppleant

Egna och närståendes aktieinnehav (per 19 februari 2020) 
12 683 aktier aktier indirekt via vinstandelsstiftelsen Oktogonen

Carina Åkerström

Jur. Kand.
Nationalitet: Svensk
Född: 1962 
Ledamot sedan 2019 
Ledamot i styrelsens kreditkommitté och UK-kommitté 
 
Befattning och andra uppdrag
Verkställande direktör i Svenska Handelsbanken AB
Vice ordförande i Svenska Bankföreningen
Styrelseledamot i World Childhood Foundation 

Bakgrund
Innehaft olika positioner i Handelsbanken
2019 – styrelseledamot
2016 – ställföreträdande koncernchef Handelsbanken
2010 – 2019 chef Regionbank Stockholm
2008 – 2010 chef Regionbank Östra Sverige
2008 vice VD i Handelsbanken
Anställd i Handelsbanken 1986 

Egna och närståendes innehav aktieinnehav (per 19 februari 2020)
10 500 aktier samt 30 427 aktier indirekt via vinstandelsstiftelsen Oktogonen.
 
Ej oberoende i förhållande till banken och bankledningen (anställd)
Oberoende i förhållande till större aktieägare