Styrelsens ledamöter

Pär Boman, ordförande

Ingenjör och ekonomexamen
Ekon dr h c
Nationalitet: svensk
Född 1961

Ledamot sedan 2006
Ordförande i styrelsens kreditkommitté, ersättningsutskott och UK-kommitté
Ledamot i styrelsens revisionsutskott och riskutskott

Andra väsentliga uppdrag
Ordförande i AB Volvo
Vice ordförande i AB Industrivärden
Ledamot i Skanska AB

Bakgrund
2006 – 2015 VD och koncernchef, Handelsbanken
2002 – 2005 Executive Vice President, Chef Handelsbanken Markets
1998 – 2002 Executive Vice President, Chef Handelsbanken Denmark
Anställd i Handelsbanken sedan 1991

Egna och närståendes aktieinnehav
147 482 aktier varav 115 000 A-aktier i direkt innehav och 32 482 aktier i indirekt innehav via vinstandelsstiftelsen Oktogonen

Oberoende i förhållande till banken och bankledningen 
Ej oberoende i förhållande till större aktieägare (vice ordförande i AB Industrivärden)

Fredrik Lundberg, vice ordförande

Civilingenjör och civilekonom 
Dr h c mult
Nationalitet: svensk  
Född 1951

Ledamot sedan 2002
Ledamot i styrelsens kreditkommitté

Andra väsentliga uppdrag
VD och koncernchef i L E Lundbergföretagen AB
Ordförande i Holmen AB, Hufvudstaden AB och AB Industrivärden
Ledamot i L E Lundbergföretagen AB och Skanska AB

Bakgrund  
Verksam inom Lundbergs sedan 1977
Koncernchef i L E Lundbergföretagen AB sedan 1981

Egna och närståendes aktieinnehav 
82 275 000 A-aktier

Oberoende i förhållande till banken och bankledningen

Ej oberoende i förhållande till större aktieägare (ordförande i AB Industrivärden)

Mikael Almvret

Civilekonom
Nationalitet: svensk
Född 1969

Ledamot sedan 2023
Arbetstagarrepresentant, suppleant

Bakgrund
Specialist, systemägare och verksamhetsutvecklare inom penningtvättområdet, utlandsverksamheten och Trading

Egna och närståendes aktieinnehav  
26 879 aktier i indirekt innehav via vinstandelsstiftelsen Oktogonen

Jon Fredrik Baksaas

Civilekonom och PED från IMD
Nationalitet: norsk
Född 1954

Ledamot sedan 2003
Ledamot i styrelsens kreditkommitté, revisionsutskott och ersättningsutskott

Andra väsentliga uppdrag
Ordförande i DNV
Ledamot i Telefonaktiebolaget LM Ericsson och Scale Leap Capital AS

Bakgrund
2008 – 2016 ledamot i GSM Association, ordförande 2013-2016
2002 – 2015 Telenorkoncernen, VD och koncernchef
1989 – 2002 Telenorkoncernen, innehaft olika uppdrag inom ekonomi, ekonomistyrning och ledning
1988 – 1989 Anställd i Aker AS
1985 – 1988 Stolt Nielsen Seaway AS
1979 – 1985 Det Norske Veritas, Norge och Japan

Egna och närståendes aktieinnehav 
3 800 A-aktier

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

Hélène Barnekow

Civilekonom
Nationalitet: svensk
Född 1964

Ledamot sedan 2022

Andra väsentliga uppdrag
Ordförande Mindler AB och Storytel AB
Ledamot i GN Store Nord

Bakgrund 
2018 – 2022 VD Microsoft Sverige
2014 – 2018 VD m.fl. chefsroller Telia Sverige
2009 – 2014 Olika marknadschefsroller inom EMC Corporation (UK och USA)
2001 – 2009 Olika marknadschefsroller m.m. inom Sony Ericsson Mobile Communications (USA, UK, Sverige) 
1999 – 2001 Marknadschef inom Novo Nordisk (Danmark) 
1995 – 1999 Olika chefsroller inom Ericsson 
1993 – 1995 Marknadschef inom Microsoft Corporation (Malta) 
1991 – 1993 Projektledare/konsult vid Dagligvaruleverantörers förbund, DLF 

Egna och närståendes aktieinnehav
1 000 A-aktier

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

Stina Bergfors 

Civilekonom
Filosofie hedersdoktor
Nationalitet: svensk
Född 1972

Ledamot sedan 2021
Ledamot i styrelsens kreditkommitté

Andra väsentliga uppdrag
Ledamot i H&M Hennes & Mauritz och Tele2

Bakgrund
2013 – 2018 medgrundare och VD m.fl. roller, United Screens
2008 – 2013 Country Director, Google och Youtube
2004 – 2007 VD m.fl. roller, Carat
2000 – 2004 Director m.fl. roller, OMD Worldwide
1999 – 1999 Account Manager, TV3 Sweden, Modern Times Group

Egna och närståendes aktieinnehav
0 aktier

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare.

Hans Biörck

Civilekonom 
Nationalitet: svensk
Född 1951

Ledamot sedan 2018
Ledamot i styrelsens kreditkommitté, revisionsutskott, riskutskott och ersättningsutskott

Andra väsentliga uppdrag
Ordförande i Skanska AB

Bakgrund
2001 – 2011 Skanska, vice vd och CFO
1998 – 2001 Autoliv, CFO
1997 – 1998 Egen företagare
1977 – 1997 Olika positioner inom Esselte

Egna och närståendes aktieinnehav 
7 000 A-aktier

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

Stefan Henricson

Stefan Henricson

Ekonomiskt gymnasium
Nationalitet: svensk
Född 1970

Ledamot sedan 2020
Arbetstagarrepresentant, suppleant

Bakgrund
Chefs- och rådgivartjänster vid kontor och regionala huvudkontor i Handelsbanken

Egna och närståendes aktieinnehav 
35 306 aktier i indirekt innehav via vinstandelsstiftelsen Oktogonen

Kerstin Hessius

Civilekonom
Nationalitet: svensk
Född 1958

Ledamot sedan 2016
Ordförande i styrelsens riskutskott
Ledamot i styrelsens kreditkommitté

Andra väsentliga uppdrag
Ordförande i Hemsö Fastighets AB
Ledamot i Lumera AB och Monterro Fund Management AB

Bakgrund 
2004 – 2022 Tredje AP-Fonden, VD
2001 – 2004 Stockholmsbörsen, VD
1999 – 2000 Sveriges Riksbank, vice riksbankschef
1998 Danske Bank, VD Asset Management
1990 – 1997 ABN Amro Bank/Alfred Berg
1989 – 1990 Finanstidningen
1986 – 1989 Riksgälden
1985 – 1986 Sveriges Riksbank 
1984 – 1985 Statskontoret

Egna och närståendes aktieinnehav 
47 213 A-aktier

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare

Anna Hjelmberg

Ekonomiskt gymnasium
Nationalitet: svensk
Född 1969

Ledamot sedan 2020
Arbetstagarrepresentant

Bakgrund
Försäkringshandläggare Handelsbanken Liv, fackliga förtroendeuppdrag i Handelsbankenkoncernen

Egna och närståendes aktieinnehav 
27 753 aktier i indirekt innehav via vinstandelsstiftelsen Oktogonen

Louise Lindh 

Civilekonom
Nationalitet: svensk
Född 1979

Ledamot sedan 2024

Andra väsentliga uppdrag
Ordförande i J2L Holding AB och Fastighets AB L E Lundberg
Ledamot i L E Lundbergföretagen AB, Hufvudstaden AB och Holmen AB

Bakgrund
2017 – 2024 VD Fastighets AB L E Lundberg
2005 – 2017 Olika befattningar; bland annat VD-assistent, Vice VD samt Regionchef, Fastighets AB L E Lundberg
2003 – 2005 Revisorsassistent, KPMG

Egna och närståendes aktieinnehav
2 706 000 A-aktier

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare.

Lena Renström

Civilekonom
Nationalitet: svensk
Född 1965

Ledamot sedan 2020
Arbetstagarrepresentant

Bakgrund
Rådgivartjänster inom Handelsbankens kontorsrörelse

Egna och närståendes aktieinnehav 
34 165 aktier i indirekt innehav via vinstandelsstiftelsen Oktogonen

Ulf Riese

Ulf Riese

Civilekonom
Nationalitet: svensk
Född 1959

Ledamot sedan 2020
Ordförande i styrelsens revisionsutskott
Ledamot i styrelsens kreditkommitté, riskutskott och UK-kommitté

Andra väsentliga uppdrag
Ledamot i Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt ledamot i Tore Browaldhs stiftelse

Bakgrund
Innehaft olika positioner i Handelsbanken
2016 – 2018 Senior advisor
2007 – 2016 CFO Handelsbanken
2004 – 2007 Chef Handelsbanken Kapitalförvaltning
2004 vice VD i Handelsbanken
Anställd i Handelsbanken 1983

Egna och närståendes aktieinnehav
180 000 A-aktier

Oberoende i förhållande till banken, bankledningen och större aktieägare