Visselblåsning

Vi värnar om en respektfull kultur och hög etisk standard. Att agera och vidta åtgärder när något är fel är viktigt för oss.

Rapportera om du upptäcker oegentligheter

Viktigt att anmäla

Det är viktigt för oss att motverka risker och upprätthålla förtroendet för vår verksamhet. Därför uppmuntrar vi våra medarbetare och andra intressenter att rapportera misstänkta oegentligheter eller missförhållanden. 

Det kan till exempel handla om ekonomisk brottslighet, penningtvätt, regelverksbrott eller andra missförhållanden.

Betryggande hantering av anmälan

Misstänker du allvarliga oegentligheter eller missförhållanden inom banken? Rapportera det via vår visselblåsarfunktion hos vår samarbetspartner WhistleB. 

Du kan välja att rapportera dina misstankar öppet eller anonymt. Vi ser gärna att du rapporterar öppet genom att ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Utredningen hanteras strikt konfidentiellt och med hänsyn tagen till din integritet. Rutiner finns för om du vill vara anonym i din anmälan. Den som gör en anmälan riskerar inte att drabbas av repressalier eller negativ särbehandling.

Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men all information ska lämnas i god tro.

Så här gör du:

  1. Följ instruktionerna i formuläret. 
  2. Berätta vad som har hänt, var och när det hände.
  3. Spara det ID och lösenord du får. Du är nu anonym. 
  4. Inom sju dagar får du svar.

Har du klagomål eller synpunkter?

En pratbubbla med ett frågetecken inuti och en pratbubbla med ett i inuti
Vill du framföra klagomål på bankens hantering av en tjänst eller produkt? Kanske i ett enskilt ärende? Läs mer om hur vi hanterar klagomål i Handelsbanken.

Du kan även rapportera till behöriga myndigheter som till exempel Finansinspektionen: Finansinspektionen - Visselblåsare Öppnas i nytt fönster