Protokoll och bilagor

Ladda ner protokoll och bilagor från våra bolagsstämmor

Övriga bilagor

Du kan beställa övriga bilagor genom att skriva till: 

Handelsbanken 
Corporate governance 
SE-106 70 Stockholm