1. Digitalisering i Handelsbanken

Digitalisering i Handelsbanken

Den digitala utvecklingen går i en allt snabbare takt och är en ständigt pågående resa. Här visar vi ett axplock av vad som pågår inom ramen för Handelsbankens digitaliseringsarbete.

Evolution, inte revolution

Stephan Erne
Stephan Erne, Chief Digital Officer

Kan man skapa relationer genom en smartphoneskärm?

"Digitalisering tenderar ibland att likställas med automatisering, men i vårt fall kunde inget vara mer fel. Vi tror att digitaliseringen kan ta oss närmare kunden. Därför är vi nu på väg in i nästa fas, där relationer inte bara är något som är förbehållet fysiska möten – utan kan skapas, fördjupas och leva över tid, även i våra digitala kanaler. 

Verklig omtanke om kunden, att se till dennes behov, och att följa med i livets alla faser är vår idé om hur vi vill hjälpa våra kunder att kunna leva de liv de vill. Vår ambition är att med empati och omtanke hjälpa våra kunder att nå sina mål och ambitioner i livet med goda ekonomiska förutsättningar.

När glaset mellan oss och kunden inte längre är ett skyltfönster utan sitter på en smartphoneskärm, kommer vi kunna vara mer proaktiva, fånga ännu fler kundbehov – och kunna ge fler relevanta, och personligt anpassade, tips och råd.

Vi arbetar med evolution och inte revolution. Vi följer inte andra, vi följer våra kunder och har fokus på att möta deras behov. Vi differentierar oss genom att vara bäst på att skapa kundvärde genom långsiktiga relationer."

Ännu mer Handelsbanken – till fler

Vår decentraliserade modell syftar till att ge våra kunder en så hög tillgänglighet till banken som möjligt. När nu våra kunder i allt högre grad interagerar med oss i digitala kanaler höjer vi vår ambitionsnivå. Detta för att kunna vara så tillgängliga, effektiva och personliga utifrån kundernas behov som möjligt även där. Helt enkelt bli mer Handelsbanken. För oss innebär det bland annat:

  • Vi fattar beslut så nära kunden som möjligt.
  • Vi fokuserar på det som skapar mest nytta för våra kunder.
  • Den samlade kundupplevelsen är viktigast.
  • Vi organiserar oss med kunden som utgångspunkt.

Digitalisering
@Handelsbanken 

Läs vår senaste presentation om vårt digitaliseringsarbete.


Tre inriktningar för vår digitaliseringsresa

Vår digitalisering följer tre inriktningar. Tillsammans har de målet att utveckla och tillgängliggöra vårt erbjudande till fler vid fler tillfällen.  

nummer 1

Ännu närmare kunden 

Vår kompetens och expertis ska göras mer lättillgänglig där våra kunder är. Avståndet mellan utveckling, användning och feedback ska kortas. 

Smarta digitala tjänster och ökad möjlighet till personlig kontakt och rådgivning som förenklar vardagen för våra kunder och medarbetare tas fram. Snart kommer även nya molnbaserade verktyg för kundrelation och samarbete. De kommer att öka våra möjligheter att proaktivt agera på våra kunders behov, hjälpa till när de kör fast och ge stöd för att gå ifrån insikt till handling. 

nummer 2

Fokus på livshändelser 

Livstrappans steg är många och ser annorlunda ut för alla. Utifrån vår relation och kundernas behov ska vi vara ännu mer proaktiva och även digitalt ge kunder relevanta tips och råd utifrån deras behov och fas i livet. 

Vi påbörjar våra långsiktiga relationer tidigare för att bättre möta framtida generationers och kunders behov. Vidareutveckling av koncept som stödjer kunders behov i olika livssituationer sker hela tiden. Insikter och feedback direkt från slutanvändare hjälper oss optimera vårt erbjudande och inspirerar till nya lösningar och erbjudanden.

nummer 3

Rådgivning för livet

När vi känner till kunders finansiella mål och prioriteringar blir det lätt att automatisera och optimera deras ekonomi. Idag utvecklas nya sådana tjänster hela tiden. Vår syn är att kundens behov och önskemål måste få styra denna utveckling. Vilken metod som passar vid olika frågor och tjänster ska vara upp till våra kunder. 

Vi ska alltid finns tillgängliga för våra kunder med smarta digitala tjänster och personlig kontakt med kvalificerad rådgivning.


Ett urval av leveranser

Här visar vi ett axplock av exempel på vad som pågår inom ramen för Handelsbankens digitaliseringsarbete. 

Hand som håller i mobil

Apple Pay lanserat i flera marknader

Under oktober kom Apple Pay till våra kunder i Sverige. Detta efter att ha lanserat Apple Pay i Danmark och Norge under sommaren. Apple Pay erbjuder våra kunder ett säkert, enkelt och kontaktlöst sätt att betala med sin iPhone eller Apple Watch. Det är enkelt att sätta igång genom Wallet. Så fort ett kort är tillagt i iPhone, Apple Watch, iPad eller Mac är det bara att börja använda tjänsten. 

Mottagandet hos kunderna har varit mycket positivt – i termer av både antal anslutna kort och transaktionsvolymer samt respons i bland annat sociala kanaler.

en kvinna som ler och ser på sin mobil

Förbättrade verktyg för pension

Guide för pensionssparande i mobilen
Under oktober lanserades en ny funktion i svenska mobilappen för privatkunder för de som enkelt vill komma igång med ett eget pensionssparande. Med samma logik och beräkningsgrunder som i rådgivningsmötet kan kunden på ett enkelt och effektivt sätt skapa sig en bild av sin hur mycket de behöver spara för att nå önskad nivå av en framtida pension. Tjänsten innehåller även ett integrerat köpflöde där kunden kan öppna förvar och fondsparande i tre enkla steg.

Enklare att hantera barn och pensionssparande
Numera kan danska privatkunder som vet att de vill öppna pensions- eller barnsparkonto och som vet hur de vill placera kapitalet, själva öppna och hantera sina investeringar i så kallade "Puljer" via internetbanken. (Puljer är en dansk investeringsprodukt under eget regelverk.) Tidigare var detta beroende av att det gjorts och registrerats en bedömning av vilken risknivå man vill och bör ha i sitt sparande – oavsett om kunden önskat rådgivning eller inte. 

Rådgivarstödet
En viktig del av bankens helhetsrådgivning är rådgivarstödet. Där kartlägger rådgivaren kundens situation och prognoser skapas utifrån önskad pensionsålder och önskad andel av slutlön. Här identifieras också behov av eventuellt kompletterande sparande och kapital. Sedan september finns detta stöd även i Finland.

Kvinna sitter med mobil

Satsningar på Private Banking-området

Portföljgenomlysning
Ett steg i den satsning vi gör för att förbättra bankens digitala tjänster för Private Banking-kunder är en helt ny tjänst för portföljanalys i svenska internetbanken. Där ger vi kunden betydligt fler och bättre möjligheter till analys av portföljinnehaven. Kunden kan välja att analysera innehaven för en eller flera portföljer. Syftet är att ge kunden en bättre överblick över sin portfölj och hur dess olika innehav fördelas.

Kundrapporteringspaket
Ett nytt kundrapporteringspaket har tagits i bruk i Finland. Syftet är att ge våra finska Private Banking- och kapitalförvaltningskunder lättillgänglig och relevant information om hur deras investeringsportfölj utvecklas. Rapporten finns tillgänglig för kunden via internetbanken och kunden kan där få en överblick. 

Förbättrad investeringsrapportering
2019 lanserade Handelsbankens dotterbolag Heartwood Investment Management en ny digital rapporteringsplattform. Genom att erbjuda rapportering via dator, surfplatta och mobil kan kunder och rådgivare följa investeringsportföljens utveckling, och få tillgång till rapporter och detaljerad analys samt relevanta marknadskommentarer. Under coronapandemin har plattformen bland annat använts för att förse kunder med daglig uppdatering kring finansiella marknader och investeringar.

en man blickar framåt

Ny lösningar för företagskunder

Grönt lån för miljöbyggnader
I Sverige är produkten Grönt lån nu även tillgänglig för företag som äger byggnader som är miljöcertifierade eller energieffektiva, samt företag som tänker bygga nya miljö- och klimatsmarta byggnader eller genomför energieffektiviseringar. Ansökan och hantering kan numera ske direkt via företagets bankkontor, något som underlättar för både kund och bankkontor. 

Ny mobilapp
I Danmark har våra företagskunder under året fått en ny mobilapp. Kunderna kan i och med det enkelt godkänna sina betalningar varifrån och när de vill. Nu kan användaren enklare växla mellan privat- och företagsaffären genom att enkelt växla mellan de olika apparna. Vår förhoppning är att detta bidrar till nöjdare kunder i banken.


Våra fyra fokusområden

Den digitala utvecklingen går i en allt snabbare takt. När möjligheterna är många blir den viktigaste frågan: Vad ska vi satsa på? I vårt utvecklingsarbete fokuserar vi särskilt på följande fyra områden:

Kundmötet

Det ska vara enkelt att vara kund i Handelsbanken. Våra mötesplatser ska vara användbara och baserade på våra kunders behov. Vi ska erbjuda en integrerad, personlig och lättillgänglig upplevelse där kunder kan röra sig mellan olika mötesplatser.

Data & säkerhet

Vi använder data för att erbjuda relevanta och anpassade tjänster och produkter i alla mötesplatser. I takt med att vikten och värdet av data ökar ska våra kunder kunna vara trygga i att vi använder data utifrån högsta standard för säkerhet, etik och integritet. Vår absoluta styrka är när vi i kundmöten kan kombinera detta med nära relationer och god kundkännedom.

Våra relationer

Våra personliga och långsiktiga kundrelationer ger oss en konkurrensfördel. Med stöd av datadrivna kunskaper om våra kunder och färre administrativa uppgifter får våra kontor möjlighet att ge rätt erbjudande på rätt tid och plats. Det ska vara enkelt att ta hand om våra kunder.

Nya samarbeten

Nya regelverk och ny teknik ger ökad öppenhet och mer informationsdelning. I samarbeten med andra aktörer kan vi dra nytta av vår djupa kunskap om våra kunders förväntningar för att både utveckla vår lokala och digitala närvaro och samtidigt skapa kundnytta och nya affärsmöjligheter.

the four focus areas of Handelsbanken
Kvinna i kavaj skriver på dator

Vår historia

Vi har utvecklat vår verksamhet under snart 150 år, och vi är inte färdiga där.  Läs mer om hur vi alltid har arbetat för att sätta våra kunder och samhället i fokus.

Vår historiaÖppnas i nytt fönster