1. Digitalisering i Handelsbanken

Digitalisering i Handelsbanken

Den digitala utvecklingen går i en allt snabbare takt och är en ständigt pågående resa. Här visar vi ett axplock av vad som pågår inom ramen för Handelsbankens digitaliseringsarbete.

Vi bygger vidare på grunden i vår affärsmodell

Stephan Erne
Stephan Erne, Chief Digital Officer

Att vi inte har alla svar får inte hejda oss

Det finns många som undrar hur livet efter pandemin kommer att se ut och väldigt bra insikter sprids just nu kring vad som kommer att bli ”det nya normala”. Utgångspunkten i dessa tankar är vanligtvis att man självklart hoppas på att bli av med de negativa konsekvenserna av pandemin, men gärna också vill behålla de aspekter som trots allt i denna kris har varit positiva.

När jag försöker leta efter fakta och siffror att basera den framtidsbilden på så får jag tyvärr konstatera att det är ganska svårt. Även dagens hantering av covid-19-krisen i samhället – med alltifrån vitt skilda analyser av läget till olika rekommendationer i olika länder, delstater och kommuner – är bevis på att det inte är så enkelt att fatta rätt beslut ens här och nu. Och än mindre på längre sikt.

Hur kan det vara så i vårt digitaliserade samhälle där artificiell intelligens och annan avancerad teknik ska kunna hjälpa oss simulera alternativ och stödja oss att ta beslut – med högsta möjliga sannolikhet för önskad effekt? Har vi inte kommit längre? Sanningen är dessvärre nej. Även med all dagens teknik och data till hands så får vi bara hjälp med små delar av den komplexa värld vi lever i.

Därför är det viktigt att hela tiden hitta vägar att komplettera de datadrivna och tekniska underlagen med våra värderingar och vårt sunda förnuft. Empati och människokännedom är minst lika viktiga faktorer som innovation och utveckling i att hantera dagens utmaningar och framtida behov kopplade till hur vi ska leva, bo, lära, arbeta och så vidare. Det gäller även för oss som bank i relationen till våra kunder. Med det som utgångspunkt kan vi omfamna de positiva aspekterna av dagens situation och göra dem till det nya normala. Och att ingen algoritm har lyckats förutse slutet av pandemin eller att vi inte vet vad det nya normala faktiskt blir är ingen orsak att vänta.

Ännu närmare kunden 

Personliga relationer och att finnas nära våra kunder är grunden i vår affärsmodell och en förutsättning för den kvalificerade rådgivningen. En avgörande del av vår digitaliseringsresa handlar därför om att tillvarata den potential som finns i att komma ännu närmare kunden. 

De steg som tas nu handlar om att addera ännu bättre möjligheter att göra kloka vägval och fatta beslut med stöd av data, molnbaserade verktyg och ett bra samspel mellan olika mötesplatser hos oss.

Digitalisering
@Handelsbanken 

Läs vår senaste presentation om vårt digitaliseringsarbete.


Tre inriktningar för vår digitaliseringsresa

Vår digitalisering följer tre inriktningar. Tillsammans har de målet att utveckla och tillgängliggöra vårt erbjudande till fler vid fler tillfällen, med ambitionen att kunna ge stöd och rådgivning genom livets och företagandets alla faser och händelser.
Tre bollar med text

Ännu närmare kunden 

Vår kompetens och expertis ska göras mer lättillgänglig där våra kunder är. Avståndet mellan utveckling, användning och feedback ska kortas.

Individuell och personlig rådgivning till fler 

Öka kundvärdet och utnyttja potentialen i våra 35 miljoner digitala möten per månad genom användning av data och ett personligt bemötande.

Ökat fokus på livshändelser 

Förstå och proaktivt hjälpa våra kunder långsiktigt med deras aktuella livssituation som utgångspunkt.


tabell med text

En sömlös, personligare och enklare kundupplevelse 

För att upprätthålla Handelsbankens ledande kundnöjdhet krävs det att vi satsar ännu mer på stöd och verktyg för en personlig, relevant och sammanhängande kundupplevelse i alla mötesplatser. Det ska inte spela någon roll hur, var och när våra kunder vill ha kontakt. Ett personligt möte via en digital mötesplats blir mer likt det fysiska mötet. Det ska bli enklare för våra kunder att få tillgång till rätt kompetens och vi ska kunna lägga mer tid på att bygga och stärka våra kundrelationer tack vare fortsatt effektivisering av andra delar av vårt arbete.
Ikon säker drift

Hållbar och säker drift, utveckling och innovation i molnet 

Molnbaserade arbetssätt blir allt viktigare. De ger oss en kraftigt förbättrad utvecklingsmiljö, snabbare leveranser, högre säkerhet, lägre risker och stora vinster ur ett hållbarhetsperspektiv. I samspel med vår värderingsdrivna affärsmodell och vårt fokus på personliga relationer är dock de största möjligheterna med molnet att vi ännu bättre kan leva upp till våra kunders allt högre förväntningar på tillgänglighet och kvalificerad rådgivning.


Ett urval av leveranser

Här visar vi ett axplock av exempel på vad som pågår inom ramen för Handelsbankens digitaliseringsarbete. 

Swish

Bättre och enklare affärer: Först ut med Swish företagsapp 

Företags bankaffärer hanteras allt mer digitalt. Handelsbankens Affärstjänster, som nås vi internetbanken, är ett exempel på hur vi som bank kan förenkla vardagen för våra företagskunder med olika arbetsverktyg från oss eller ledande samarbetspartners. Antalet anslutna företag har ökat med 180 procent per år och erbjudandet utökas med nya tjänster hela tiden. 

Ett exempel är Swish företagsapp som vi som första bank lanserade till våra företagskunder i december 2020. Den förenklar flera led i processen för företag som tar betalt med Swish företag; till exempel realtidsbekräftelse på betalning, generering av QR-koder och återbetalning med bara ett knapptryck.

Pensionssparande

Enklare att pensionsspara 

I oktober 2020 lanserade Handelsbanken Pensionsguiden i mobilen. Där kan våra kunder enkelt skapa sig en bild av sin framtida pension genom olika simuleringsmöjligheter och starta ett fondsparande i tre enkla steg. På kort tid har det blivit ett populärt verktyg med tusentals användare som börjat pensionsspara privat – inte minst bland yngre, majoriteten av användarna är 25-40 år.

I Norge kan de privatkunder som vill pensionsspara i ett så kallat IPS numera göra det själva och genom några enkla steg teckna avtal och signera med BankID. Lösningen fungerar både i mobilappen och internetbanken och har tagits emot positivt av både kunder och kontor.

Globala mål

AI som stöd i analysen av bidrag till Globala målen 

Handelsbanken Fonder har i samarbete med Henrik Talborn från Handelshögskolan i Stockholm utvecklat en analysmodell, Handelsbanken SDG Solutions. Med hjälp av AI-teknologi visar modellen hur stor andel av intäkterna, i de bolag som bankens fonder investerar i, som kommer från produkter och tjänster som bidrar till de globala målen för hållbar utveckling. Vid sidan av analysen är förhoppningen att modellen också ska öka fokus på bolags positiva bidrag till en hållbar utveckling.


Våra fyra fokusområden

Den digitala utvecklingen går i en allt snabbare takt. När möjligheterna är många blir den viktigaste frågan: Vad ska vi satsa på? I vårt utvecklingsarbete fokuserar vi särskilt på följande fyra områden:

Kundmötet

Det ska vara enkelt att vara kund i Handelsbanken. Våra mötesplatser ska vara användbara och baserade på våra kunders behov. Vi ska erbjuda en integrerad, personlig och lättillgänglig upplevelse där kunder kan röra sig mellan olika mötesplatser.

Data & säkerhet

Vi använder data för att erbjuda relevanta och anpassade tjänster och produkter i alla mötesplatser. I takt med att vikten och värdet av data ökar ska våra kunder kunna vara trygga i att vi använder data utifrån högsta standard för säkerhet, etik och integritet. Vår absoluta styrka är när vi i kundmöten kan kombinera detta med nära relationer och god kundkännedom.

Våra relationer

Våra personliga och långsiktiga kundrelationer ger oss en konkurrensfördel. Med stöd av datadrivna kunskaper om våra kunder och färre administrativa uppgifter får vi möjlighet att ge rätt erbjudande på rätt tid och plats. Det ska vara enkelt att ta hand om våra kunder.

Nya samarbeten

Nya regelverk och ny teknik ger ökad öppenhet och mer informationsdelning. I samarbeten med andra aktörer kan vi dra nytta av vår djupa kunskap om våra kunders förväntningar för att både utveckla vår lokala och digitala närvaro och samtidigt skapa kundnytta och nya affärsmöjligheter.

Handelsbankens fyra fokusområden
Kvinna i kavaj skriver på dator

Vår historia

Vi har utvecklat vår verksamhet under snart 150 år, och vi är inte färdiga där.  Läs mer om hur vi alltid har arbetat för att sätta våra kunder och samhället i fokus.

Vår historiaÖppnas i nytt fönster