1. Digitalisering i Handelsbanken

Digitalisering i Handelsbanken

Den digitala utvecklingen går i en allt snabbare takt och är en ständigt pågående resa. Här visar vi ett axplock av vad som pågår inom ramen för Handelsbankens digitaliseringsarbete.

Stephan Erne om Q1 2021

Stephan Erne
Stephan Erne, Chief Digital Officer

Lokal, personlig eller digital – måste vi välja?

För ett år sedan frågade vi oss om det går att bygga relationer via en smartphoneskärm. Vi befann oss då i en situation där det blev tydligt att pandemin skulle tvinga oss att i allt större utsträckning ses via en webbkamera snarare än IRL. Vi var många som frågade oss hur samar­betet med kollegor, dialoger med kunder och personliga relationer skulle påverkas av att inte träffas fysiskt. Inte minst vad gäller att bygga nya relationer. Farhågorna visade sig överdrivna. Överallt har jag, under det gångna året, mötts av överhängande positiv förvåning kring hur samar­bete med hjälp av nya verktyg blomstrat. Kunder har upplevt att de får ett mer personligt bemötande när rådgivare, när och var som helst, är tillgängliga digitalt. Den positiva trenden stärks av en under­sökning från Internetstiftelsen som visar att 8 av 10 tycker att det fungerat bra att arbeta hemifrån. Även om det förstås även finns baksidor med hemarbetet verkar videokonferenser, nya digitala verktyg och en ökad förståelse för hur vi samarbe­tar på distans göra att hemarbete och digitala möten är här för att stanna. 

För oss som i 150 år satsat på att bygga långsiktiga, personliga relationer blir förstås frågan hur vi över­sätter de lärdomar vi dragit i det fysiska mötet till en digital kontext. För det är få som tror att videosamtal är slutstationen. Relationer byggs i en kontext. Det har andra sedan länge bevisat. Tidigare lyckade exempel som dataspel och dejting visar på vikten av gemensamma mål i byggandet av relationer, oavsett om de är fysiska eller digitala. Relationer bygger på förtroende och skapas genom att med omtanke, empati och dialog leverera det man har lovat. Det är upp till oss att bevisa att det är något även bankindustrin kan leverera.


Hur personligt kan ett digitalt möte bli?

Stephan Erne CDO på Handelsbanken i ett samtal med  Charlotte Wilson, chef Handelsbanken Debt Capital Markets Sverige om hur personligt ett digitalt möte egentligen kan bli.

Leveranser i urval

  • Pilot: Samla din pension
    Under våren startar en pilot på 15 utvalda kontor i Sverige där kunder mellan 45 och 60 år får ett erbjudande om att kunna samla all sin pension digitalt och få telefonrådgivning med Flyttrådgivningen. 

  • Rådgivning, medvetenhet, jämställdhet
    På internationella kvinnodagen den 8 mars lanserade vi en webbsida med tips för en mer jämställd pension i hushållet. Det är ett exempel på de insatser inom produktutveckling – till exempel av rådgivningsverktyg – och utbildning som görs för att senast 2023 ha skapat bättre förutsättningar för kvinnorssparande och för att minska förmögensgapet som finns mellan män och kvinnor.

  • Handelsbanken SDG Solutions Model
    Tillsammans med en forskare från Handelshögskolan i Stockholm har Handelsbanken utvecklat en analysmodell som aktivt söker i fonder – såväl aktiva och passiva som fond-i-fonder – efter företag som bidrar till de globala målen Sustainable Development Goals, SDG.

Digitalisering@
Handelsbanken

Läs mer om leveranserna och vårt digitaliseringsarbete i den senaste presentationen.


Tre inriktningar för vår digitaliseringsresa

Vår digitalisering följer tre inriktningar. Tillsammans har de målet att utveckla och tillgängliggöra vårt erbjudande till fler vid fler tillfällen, med ambitionen att kunna ge stöd och rådgivning genom livets och företagandets alla faser och händelser.
Tre bollar med text

Ännu närmare kunden 

Vår kompetens och expertis ska göras mer lättillgänglig där våra kunder är. Avståndet mellan utveckling, användning och feedback ska kortas.

Individuell och personlig rådgivning till fler 

Öka kundvärdet och utnyttja potentialen i våra 35 miljoner digitala möten per månad genom användning av data och ett personligt bemötande.

Ökat fokus på livshändelser 

Förstå och proaktivt hjälpa våra kunder långsiktigt med deras aktuella livssituation som utgångspunkt.


Våra fyra fokusområden

Den digitala utvecklingen går i en allt snabbare takt. När möjligheterna är många blir den viktigaste frågan: Vad ska vi satsa på? I vårt utvecklingsarbete fokuserar vi särskilt på följande fyra områden:

Kundmötet

Det ska vara enkelt att vara kund i Handelsbanken. Våra mötesplatser ska vara användbara och baserade på våra kunders behov. Vi ska erbjuda en integrerad, personlig och lättillgänglig upplevelse där kunder kan röra sig mellan olika mötesplatser.

Data & säkerhet

Vi använder data för att erbjuda relevanta och anpassade tjänster och produkter i alla mötesplatser. I takt med att vikten och värdet av data ökar ska våra kunder kunna vara trygga i att vi använder data utifrån högsta standard för säkerhet, etik och integritet. Vår absoluta styrka är när vi i kundmöten kan kombinera detta med nära relationer och god kundkännedom.

Våra relationer

Våra personliga och långsiktiga kundrelationer ger oss en konkurrensfördel. Med stöd av datadrivna kunskaper om våra kunder och färre administrativa uppgifter får vi möjlighet att ge rätt erbjudande på rätt tid och plats. Det ska vara enkelt att ta hand om våra kunder.

Nya samarbeten

Nya regelverk och ny teknik ger ökad öppenhet och mer informationsdelning. I samarbeten med andra aktörer kan vi dra nytta av vår djupa kunskap om våra kunders förväntningar för att både utveckla vår lokala och digitala närvaro och samtidigt skapa kundnytta och nya affärsmöjligheter.

Handelsbankens fyra fokusområden
Kvinna i kavaj skriver på dator

Vår historia

Vi har utvecklat vår verksamhet under snart 150 år, och vi är inte färdiga där.  Läs mer om hur vi alltid har arbetat för att sätta våra kunder och samhället i fokus.

Vår historiaÖppnas i nytt fönster