1. Digitalisering i Handelsbanken

Digitalisering i Handelsbanken

Den digitala utvecklingen går i en allt snabbare takt och är en ständigt pågående resa. Här visar vi ett axplock av vad som pågår inom ramen för Handelsbankens digitaliseringsarbete.

Stephan Erne om rapporten

Stephan Erne
Stephan Erne, Chief Digital Officer

Hållbart kundvärde i en föränderlig värld

Vad innebär det egentligen att arbeta med kunden i fokus? Det är ingen nyhet att pandemin fungerat som en katalysator för hur vi på kort tid anpassat vårt beteende, tagit till oss ny teknologi och visat stor vilja att anamma nya tjänster när de löser våra behov på ett bra sätt. Samtidigt som pandemin skapar nya utmaningar, leder den också till nya innovativa lösningar för att adressera dem. Kanske är det därför vi är så stolta över att för tredje året i rad ha blivit utnämnda till Sveriges mest innovativa storbank i Svenskt Innovationsindex. Att Handelsbanken upplevs som innovativa av våra kunder betyder för oss att vi lyckas med det vi vill allra helst, nämligen att adressera kundernas utmaningar och behov. Att vi har kunden i fokus helt enkelt. 

För att lyckas med vår pågående transformationsresa och därigenom skapa ännu mer kundvärde krävs ett samspel mellan olika delar av banken. Ett samspel som går långt utanför det som krävs för att erbjuda de produkter och tjänster som kunderna ser. Hela banken behöver vara överens om och anamma samma höga ambitionsnivå, utveckla sin kompetens kontinuerligt, utmana, trimma och utvärdera arbetssätt, struktur och inte minst fortsätta att arbeta med vår starka och unika kultur som bas för att lyckas. Men kanske än viktigare är att vi i samspelet också är överens om att ha ett öppet och nyfiket mindset, att vi fortsätter tänka kundcentrerat och framför allt att vi håller fast vid de värde ringar som ska styra alla beslut. När förändrings takten i vår omvärld ökar blir de attributen än mer avgörande för vår framgång.


Hur skapar vi värde för kunden på bästa sätt?

Stephan Erne CDO på Handelsbanken i ett samtal med  Fia Forsman, chef Handelsbanken mobilutveckling, om hur vi kan skapa värde för kunden på bästa sätt.


Tre inriktningar för vår digitaliseringsresa

Vår digitalisering följer tre inriktningar. Tillsammans har de målet att utveckla och tillgängliggöra vårt erbjudande till fler vid fler tillfällen, med ambitionen att kunna ge stöd och rådgivning genom livets och företagandets alla faser och händelser.
Tre bollar med text

Ännu närmare kunden 

Vår kompetens och expertis ska göras mer lättillgänglig där våra kunder är. Avståndet mellan utveckling, användning och feedback ska kortas.

Individuell och personlig rådgivning till fler 

Öka kundvärdet och utnyttja potentialen i våra 35 miljoner digitala möten per månad genom användning av data och ett personligt bemötande.

Ökat fokus på livshändelser 

Förstå och proaktivt hjälpa våra kunder långsiktigt med deras aktuella livssituation som utgångspunkt.


Våra fyra fokusområden

Den digitala utvecklingen går i en allt snabbare takt. När möjligheterna är många blir den viktigaste frågan: Vad ska vi satsa på? I vårt utvecklingsarbete fokuserar vi särskilt på följande fyra områden:

Kundmötet

Det ska vara enkelt att vara kund i Handelsbanken. Våra mötesplatser ska vara användbara och baserade på våra kunders behov. Vi ska erbjuda en integrerad, personlig och lättillgänglig upplevelse där kunder kan röra sig mellan olika mötesplatser.

Data & säkerhet

Vi använder data för att erbjuda relevanta och anpassade tjänster och produkter i alla mötesplatser. I takt med att vikten och värdet av data ökar ska våra kunder kunna vara trygga i att vi använder data utifrån högsta standard för säkerhet, etik och integritet. Vår absoluta styrka är när vi i kundmöten kan kombinera detta med nära relationer och god kundkännedom.

Våra relationer

Våra personliga och långsiktiga kundrelationer ger oss en konkurrensfördel. Med stöd av datadrivna kunskaper om våra kunder och färre administrativa uppgifter får vi möjlighet att ge rätt erbjudande på rätt tid och plats. Det ska vara enkelt att ta hand om våra kunder.

Nya samarbeten

Nya regelverk och ny teknik ger ökad öppenhet och mer informationsdelning. I samarbeten med andra aktörer kan vi dra nytta av vår djupa kunskap om våra kunders förväntningar för att både utveckla vår lokala och digitala närvaro och samtidigt skapa kundnytta och nya affärsmöjligheter.

Vår historia

Vi har utvecklat vår verksamhet under snart 150 år, och vi är inte färdiga där.  Läs mer om hur vi alltid har arbetat för att sätta våra kunder och samhället i fokus.

Vår historiaÖppnas i nytt fönster